SITE DOS AMIGOS DA BEATA ALEXANDRINA

     

Bl. ALEXANDRA
TRINÁSŤ ROKOV ABSOLÚTNEHO PÔSTU
LEN S EUCHARISTIOU

Umberto M. Pasquale

Už viac nebudeš jesť

Raz v marci 1942, keď na stromoch kvitli prvé kvety, Alexandrina obrátila hlavu smerom k farskému kostolu a adresovala Ježišovi vo svätostánku túto rozpálenú modlitbu: „Ty moja Eucharistická Láska, nemôžem bez teba žiť! Ježišu, premeň ma na svoju Eucharistiu. Mamička, moja drahá mamička, chcem byť Ježišova, chcem byť tvoja."

Pán prijal túto žiadosť a odpovedal jej:

«Už na zemi nebudeš viac jesť. Tvojím pokrmom bude moje Telo; tvojou krvou bude moja Božská Krv; tvojím životom bude môj život; dostaneš ho odo mňa, keď zjednotím tvoje srdce s mojím Srdcom. Nechcem, aby si užívala lieky, s výnimkou tých, ktorým nemožno pripísať hodnotu potravy.»

Som v tvojom vnútri

Začal sa teda ten mimoriadny pôst, ktorý trval presne trinásť rokov a sedem mesiacov, až do smrti.

Alexandrina bola dušou, ktorá sa rozplývala z eucharistickej lásky. Mala vo zvyku takto sa modliť k Panne Márii: „Mamička, chcela by som ísť od svätostánku ku svätostánku, aby som žiadala milosti, ako včela lieta z kvetu na kvet a saje nektár. Mamička, chcela by som postaviť pevnosť lásky na každom mieste, kde býva sviatostný Ježiš, aby nič nemohlo preniknúť a raniť jeho presväté Srdce. Mamička, hovor ty v mojom srdci a na mojich perách; urob moje modlitby energickejšími a moje žiadosti účinnejšími."

Lekári vedecky skúmali tento prípad.

„Na želanie arcibiskupa," rozpráva Alexandrina, „som sa 27. mája 1943 podrobila spoločnej lekárskej vizite."

„V určený deň prišli do nášho domu môj ošetrujúci lekár Dr. Enrico Gomes de Araújo a Dr. Carlo Lima. Bola som vyrovnaná a pokojná. Pán ma vypočul."

„Jeden z lekárov sa ma pýtal, či veľa trpím, za koho obetujem svoje utrpenie a či trpím rada. Pýtal sa ma, či by som bola spokojná, ak by ma Pán z minúty na minútu oslobodil od mojich bolestí."

„Odpovedala som, že naozaj trpím veľa, že všetko obetujem z lásky k Ježišovi a za obrátenie hriešnikov."

„Pýtali sa ma, aká je moja najväčšia túžba. Odvetila som: „Nebo." Pýtali sa ma, či sa chcem stať svätou ako sv. Terézia, ako sv. Klára, atď., a dostať sa na oltár, pričom by som - ako ony - vo svete zanechala slávne meno. Odpovedala som: „Sláva? Tá ma zaujíma najmenej."

,,Ak by pre záchranu hriešnikov bolo potrebné stratiť Vašu dušu, čo by ste spravili?"

„Dôverujem, že aj moja duša bude zachránená. Ak by som ju mala stratiť, povedala by som nie; ale Pán by ma nikdy nežiadal o podobnú vec."

„A prečo nejete?"

„Nejem, pretože nemôžem; cítim sa sýta, nepotrebujem to. Ale mám túžbu po jedle."

„Po tejto debate lekári začali prehliadku, ktorú som znášala vyrovnane. Boli veľmi prísni, ale zároveň boli k môjmu telu jemní a ohľaduplní."

Lekárske potvrdenie

Táto lekárska kontrola o Alexandrininom pôste trvala štrnásť dní a štrnásť nocí. Na konci Dr. E. Gomes de Araújo z Reálnej lekárskej akadémie v Madride, odborník na nervové a kĺbové choroby, podpísal správu, ktorá mala názov: Výnimočný prípad abstinencie a anúrie."

Napísal: „Sme si absolútne istí, že chorá počas štrnástich dní pobytu na lôžku nejedia ani nepila."

Dodal, že v tomto nezvyčajnom prípade boli detaily, „ktoré nás pre svoju základnú dôležitosť v biologickom poriadku (ako trvanie abstinencie od tekutín a anúria) nechávajú bezradne stáť v očakávaní, že nejaké vysvetlenie prinesie potrebné svetlo".

„Dosvedčujeme tiež, že Alexandrinina váha, teplota, dýchanie, tlak, pulz, krv zostali bez zmeny; zistili sme, že jej mentálne schopnosti zostali očividne normálne, trvalé a jasné..."

„Chorá počas toho obdobia odpovedala každý deň na mnohé vypočúvania a podstúpila veľmi mnohé rozhovory, pričom preukázala maximálnu disponovanosť a úplnú jasnosť ducha. O javoch pozorovaných v piatok, viac-menej o 15:00 hod. si myslíme, že patria do oblasti mystiky, ktorá sa bude musieť v tejto veci vyjadriť."

Potiaľto lekárska veda. Viac povedať nevedela.

Modlitba

Bože, milosrdný a dobrý Otče, ty si nám daroval blahoslavenú Alexandru, aby sa jej život stal iskrou, ktorá v celom svete zapáli oheň lásky k Evanjeliu a k Ježišovi v Eucharistii.

Daj nám účasť na tom Duchu, ktorý ju zjednotil s Tvojím Synom Ježišom, aby sme boli ako ona, horlivými svedkami tvojej milosrdnej lásky, ktorá sa ustavične rozdáva a prináša spásu.

Pre Tvoje milosrdenstvo a na jej príhovor nás sprevádzaj v radostiach i bolestiach nášho života.

Amen.

zdroj:

PASQUALE, Umberto M.: Alexandrina Maria da Costa. Lampa lásky. VIA, 2005 (Vydavateľ ďakuje vydavateľstvu ELLEDICI za láskavé zapožičanie autorských práv). Preklad: Stanislav Veselský

dátum:

13.X.2005

Fonte :

http://www.proglas.sk/Alexand.htm

PARA QUALQUER SUGESTĂO OU INFORMAÇĂO